Expedities en retouren

Verzending van uw pakket

Pakketten worden meestal binnen 10 dagen na ontvangst van de betaling verzonden. Ze worden verzonden via GLS. Pakketten kunnen ook worden verzonden via DPD.

De verzendkosten omvatten de voorbereidings- en verpakkingskosten, evenals de verzendkosten. De voorbereidingskosten zijn vast, terwijl de transportkosten variëren afhankelijk van het totale gewicht van het pakket en het adres. We raden aan dat u al uw items in één bestelling groepeert. We kunnen twee afzonderlijk geplaatste bestellingen niet combineren en verzendkosten zijn van toepassing op elk van hen. Uw pakket wordt op eigen risico verzonden, maar er wordt speciale aandacht besteed aan breekbare items.

Boxmaten zijn geschikt en uw items zijn goed beschermd.

Artikel 5 - Levering - Verzending

5.1 Verzendkosten zijn volledig voor rekening van de klant.

De eventueel vermelde levertijd is een indicatieve deadline onder verantwoordelijkheid van de vervoerder en afhankelijk van externe elementen.

5.2 Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door de instantie die verantwoordelijk is voor de transactie, Haken AG stemt in met de door de klant bestelde naar het afleveradres vermeld in de volgorde en onder de producten te sturen de beste tijd.

5.3 De aangeboden tijdsperiode is alleen voor informatiedoeleinden en kan geen aanleiding geven tot enige compensatie of boete voor te late betaling.

HAKEN AG kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de vertraging als gevolg van een oorzaak van overmacht.

5.4 De klant garandeert HAKEN AG alle claims en schadevergoedingen die door de vervoerder worden gevraagd in geval van annulering van de bestelling en / of niet-afname.

In geval van afwezigheid van ontvangst op het tijdstip van levering op het afgesproken tijdstip of in geval van een kennelijk ongegronde afwijzing van de levering door de klant, zijn de kosten van de extra reis van de koerier geheel voor rekening van de koper.

5.5 De ​​klant gaat ermee akkoord het nodige te doen om de bestelling op de aangegeven dag te ontvangen. De klant is verantwoordelijk voor de organisatie en het soepel verlopen van het lossen.

In het geval van aflevering van een boks wordt de klant in dit kader op de hoogte gebracht dat de levering wordt uitgevoerd door middel van een oplegger van 18 meter lang, 2,5 meter breed en 4,20 meter hoog .

De koper verbindt zich ertoe om een ​​toegankelijk ontlaadgebied te bieden voor dit type voertuig in de buurt van de plaats van montage of op een door de klant aangewezen geschikte plaats.

Vak scheidingsgevels zijn verpakt op grote pallets (3000 x 2200 mm), lossen kan alleen worden uitgevoerd met behulp van een telescopische type machine of heftruck met een capaciteit van 3 tot 5 ton heffen uitgerust met bladen van 2 m lang.

Artikel 6 - Klacht

Na ontvangst van de levering moet de ontvanger van de bestelling de goede staat van het geleverde product controleren en kennis nemen van de inhoud.

In het geval dat een of meer bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de ontvanger van het pakket onmiddellijk reserveringen maken bij de koerier en HAKEN AG binnen 24 uur na ontvangst.

Artikel 7 - Overdracht van risico's

7.1 In overeenstemming met de bepalingen van de Consumentencode, draagt ​​de levering van een consument aan de consument, zoals gedefinieerd in artikel L. 010-1 van de genoemde Code, het risico van verlies en beschadiging van eigendommen tot dat de consument (of een door hem aangewezen derde partij en niet zijnde de vervoerder) deze goederen fysiek in bezit neemt.

Deze clausule is niet van toepassing in het geval dat het vervoer wordt verzorgd door een door de consument aangewezen vervoerder of door laatstgenoemde persoonlijk.

7.2 In geval van verkoop bij een andere persoon dan bedoeld in artikel L.010-1 van het Wetboek van Economisch Recht, is het risico voor het transport volledig voor rekening van de koper. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de koper zodra deze het pand van HAKEN AG verlaat.

Onverminderd het verhaalsrecht van de klant jegens de derde partij, wijst HAKEN AG elke verantwoordelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door de vervoerder.

 Op dezelfde manier behoudt HAKEN AG zich het recht voor om de teruggave van geretourneerde producten te weigeren wanneer deze door de koerier zijn beschadigd.